Odborná školení

Pro svou školu jste zakoupili nový informační systém nebo máte ve svém týmu nové kolegy bez odpovídajících zkušeností s používaným softwarem. Od své učitelů a dalších zaměstnanců ovšem určitě požadujete okamžité výsledky. Školní matrika, tisk vysvědčení, nebo tvorba rozvrhu ale nepočkají, než si uživatelé nastudují příručky a nápovědu a začnou nový program efektivně využívat. Pokud chcete zaškolení personálu na nově nasazený software maximálně urychlit, využijte k získání potřebných znalostí a vědomostí naší nabídky odborných školení pro začátečníky i pokročilejší uživatele.

Název vzdělávací akce

Hodinová dotace

Účastnický poplatek v Kč

Školení pedagogických pracovníků v užívání systému Škola OnLine  4 490
Školení administrativy třídního učitele v systému Škola OnLine  4 490
Školení tvorby rozvrhů a suplování v systému Škola OnLine  4 490
Školení administrátorů systému Škola OnLine  6 590
Školení administrátorů systému Škola OnLine pro SŠ a konzervatoře (dvoudenní)  16 1740
Školení administrátorů systému Škola OnLine pro ZŠ a MŠ (dvoudenní)  16 1740
Školení administrativy třídního učitele v systému (celodenní)  8 980
Školení pedagogických pracovníků v užívání systému Škola OnLine (celodenní)  8 980
Školení tvorby rozvrhů a suplování v systému Škola OnLine (celodenní)  8 980
Školení administrátorů systému Škola OnLine (základní)  6 710
Školení pedagogických pracovníků v užívání systému Škola OnLine (základní)  4 490
Školení administrativy třídního učitele v systému Škola OnLine (základní)  4 490
Školení tvorby rozvrhů a suplování v systému Škola OnLine (základní)  4 490
Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola OnLine – 1. blok  8 1260
Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola OnLine – 2. blok  8 1260
Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola OnLine – 3. blok  6 890
Škola OnLine jako zdroj tiskových výstupů (základní)  4 490
Škola OnLine jako zdroj tiskových výstupů (rozšířené)  6 710
Školní informační systém jako podpůrný nástroj pro efektivní řízení školy  8 1670
Efektivní elektronická komunikace škol se svým okolím  4 793
Vedení „povinné“ školní dokumentace v elektronické podobě  8 1670

 

Pokud je váš čas drahý a nemůžete čekat na volné termíny vypsaných standardizovaných kurzů nebo chcete školení ušité na míru potřebám Vašich zaměstnanců, jsme schopni připravit Vám nabídku individuálního školení, které je možné realizovat i přímo na Vaší škole. Cena školení je v tomto případě stanovována individuálně.

V případě zájmu o některé z výše uvedených školení kontaktujte naše obchodní oddělení.

Kontakty