Znalostní databáze

 

>

Kde nalezneme v systému Škola OnLine Evidenci zápisových lístků a jakým způsobem je můžeme vytisknout?


Evidenci zápisových lístků nalezneme v menu Ostatní - Dokumenty - Evidence zápisových lístků. Vytisknout je můžeme přes menu Ostatní - Dokumenty - Vzory dokumentů (SEVT 49 140 0 - "Zápisový lístek").


Last Updated: 4. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty