Znalostní databáze

 

>

Co může být příčinou toho, když se na vysvědčení nedotahují všechny položky?


Nejčastější příčinou je, že žák/student nemá některé položky vyplněné ve školní matrice nebo nemá vybraná některá datová pole na vzoru dokumentu.


Last Updated: 4. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty