Znalostní databáze

 

>

Jak převést žáky/studenty, kteří změnili obor vzdělání?


Správný postup je následující: žáky/studenty převedeme do následujícího školního roku se třídou, ve které studovali. Pokud žák/student zároveň se změnou oboru změní i třídu, postup je stejný jako v předchozím bodě. Změnu oboru vzdělání provedeme následovně: v následujícím/novém roce se přepneme do Administrace - Osobní data - Školní matrika. Vybereme příslušného žáka/studenta a přejdeme na jeho detail. Na záložce Probíhající vzdělání nastavíme nový obor vzdělání k odpovídajícímu datu. Nově přidělený obor se nyní bude zobrazovat i na Přehledu žáka/studenta.


Last Updated: 7. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty