Znalostní databáze

 

>

V průvodci na nový školní rok se nezobrazují žádný, popř. jen neúplný seznam tříd apod.


Příčin tohoto problému může být několik. 
1. máme již např. třídy, druhy hodnocení převedeny do následujícího školního roku, tudíž v průvodci se tyto záznamy už nezobrazují. 
2. souvislost s přijímacím řízením: pokud na základě přijímacího řízení zařazujeme žáky/studenty do tříd, je nutné mít tyto třídy nadefinovány v následujícím školním roce, tj. administátor se přepne do příštího školního roku a třídy "ručně" vytvoří. Při převodu dat z předchozího roku se již tyto třídy nebudou v průvodci zobrazovat, jelikož jsou již nadefinovány v následujícím období.


Last Updated: 7. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty