Znalostní databáze

 

>

Nelze převést učební plány


Příčinou tohoto problému může být následující fakt:
Abychom mohli převést učební plány, musíme mít v průvodci na nový školní rok v části Obory vzdělání zaškrtnutý k převodu příslušný obor vzdělání nebo již musí existovat v novém školním roce. Zároveň musíme mít v průvodci v části Předměty zaškrtnuty k převodu všechny předměty zařazené v daném učebním plánu nebo tyto předměty již musí v daném školním roce existovat. Jinak nelze daný učební plán převést.


Last Updated: 7. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty