Znalostní databáze

 

>

Jak evidovat žáky/studenty, kteří jsou již v posledním ročníku?


Tito žáci/studenti se již nepřevádějí do následujícího školního roku. V posledním školním roce se jim ukončí vzdělání a při převodu dat na nový školní rok se již nezobrazují. Jestliže se jedná o poslední ročník, ze kterého nelze postoupit výše, na stránce "Složení tříd" v průvodci se již nevyplňuje "Třída (DO)". Tato kolonka zůstane prázdná.

Paragrafy:

1) Datum ukončení základního vzdělávání viz Sbírka zákonů č.561/2004, strana 10279, paragraf 54.

2) Datum ukončení středního vzdělávání viz Sbírka zákonů č.561/2004, strana 10283, paragraf 72.

Sbírka zákonů č.561/2004 je k dispozici ke stažení Z


Last Updated: 7. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty