Znalostní databáze

 

>

Při převodu dat na nový školní rok se nenabízí vyšší třída proto, že v současném roce daná třída neexistuje. Jak docílit toho, aby se třída v převodu dat na nový školní rok nabízela?


Je zapotřebí danou třídu založit v následujícím školním roce.

Pokud máme např. ve stávajícím školním roce třídu 3.C, ale 4.C v tomto školním roce neexistuje, je zapotřebí přepnout se do následujícího školního roku a na číselníku tříd (menu Administrace – Číselníky – Třídy) tuto třídu založit.


Last Updated: 7. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty