Znalostní databáze

 

>

Lze v systému Škola OnLine vytvořit evidenci plateb školného?


Obecné platby lze evidovat v modulu Ostatní - Vedlejší evidence – Evidence plateb.


Last Updated: 4. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty