Znalostní databáze

 

>

Proč nemůžeme vybrat předměty pro jednotlivé žáky/studenty třídy u závěrečných zkoušek?


Ujistíme se, zdali na formuláři "Části závěrečné zkoušky" (Ostatní - Závěrečné zkoušky - Části závěrečné zkoušky) máme ke konkrétní části přiřazeny veškeré studijní obory žáků/studentů třídy, kterých se závěrečné zkoušky týkají (pokud máme nadefinováno několik stejných oborů, je nezbytné přiřadit všechny záznamy).


Last Updated: 4. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty