Znalostní databáze

 

>

Potřebujeme pracovat s knihovnou a nelze v ní nic vytvářet, ačkoliv jsme administrátory.


V knihovně je nutné zpočátku nadefinovat některé její vlastnosti, např. správce, který bude knihovnu obhospodařovat, popř. i kategorie osob, jež budou knihovnu používat (budou si moci rezervovat knihu).

Tyto atributy lze nadefinovat na detailu druhu knihovny (menu Ostatní – Knihovna – Druhy knihovny). Zde je možné i vytvořit další druhy knihovny (např. rozdělit knihovnu na „studentskou“ a „učitelskou“).


Last Updated: 4. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty