Znalostní databáze

 

>

Při zařazování žáků/studentů do tříd se žádní žáci/studenti nenabízejí, přestože mají vyplněny výsledky přijímacího řízení.


V menu Ostatní - Přijímací zkoušky je nutné zkontrolovat, zda na formuláři Evidence uchazečů mají uchazeči na záložce Průběh přijím. řízení vyplněný zápisový lístek (číslo tiskopisu a datum převzetí). Pokud ne, vyplníme tuto položku a poté se vrátíme na formulář Zařazení žáků/studentů do tříd. Nyní se již žáci/studenti zobrazí.


Last Updated: 8. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty