Znalostní databáze

 

>

Může suplující učitel zadávat známky?


Ano, může. Je zapotřebí mít v menu Administrace - Nastavení - Parametry aplikace nastaven parametr "Umožnit zadávání hodnocení i na suplovaných hodinách" na hodnotu "Ano". Tím zajistíme, že může učitel zadávat hodnocení na suplované hodině i v případě, že ve třídě standardně nevyučuje suplovaný předmět.


Last Updated: 6. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty