Znalostní databáze

 

>

Existuje specifický formulář pro slovní hodnocení?


Specifický formulář pro tento typ hodnocení systém Škola OnLine zatím nenabízí. V jeho integrované podobě se s ním můžeme setkat na formuláři Uzávěrka učitele (menu Hodnocení - Uzávěrka).


Last Updated: 1. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty