Znalostní databáze

 

>

Je možné napsat v 1 vyučovací hodině 1 žákovi/studentovi více známek?


Ano, v rozvrhu klikneme pravým tlačítkem na vyučovací hodinu, ve které chceme hodnocení zadat, a vybereme „Nové individuální hodnocení“. Zobrazí se formulář, ve kterém vyplníme všechny potřebné kolonky, a stiskneme tlačítko „Uložit“ a zadat výsledky". V následujícím formuláři zadáme známku a klikneme na tlačítko „Uložit výsledky a vytvořit nové podobné hodnocení“ a postupujeme stejným způsobem.


Last Updated: 6. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty