Znalostní databáze

 

>

Při úpravě hodnocení se nabízí celá třída, i když je třída rozdělena na skupiny. Jedná se o chybu?


Jedná se o vlastnost systému. Tato situace nastává v případě, že daný učitel má vytvořený úvazek pro celou třídu. Při úpravě hodnocení se pak berou v úvahu i případy, kdy by byl hodnocený např. žák/student z druhé skupiny (kterou má vyučující také v úvazku). 


Last Updated: 1. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty