Znalostní databáze

 

>

Jak lze zapsat hodnocení do vyučovací hodiny, kterou nemáme v rozvrhu?


Administrátor aplikace vytvoří učiteli úvazek (menu Rozvrh – Tvorba rozvrhu – Úvazky učitelů – tlačítko Nový úvazek). Nově vytvořený úvazek nemusí přesouvat do rozvrhu, ani aktualizovat rozvrh. Vše provede na aktuální verzi rozvrhu. Po této akci již může učitel zadávat hodnocení k tomuto předmětu (menu Hodnocení – Zadávání hodnocení – Nové hodnocení).


Last Updated: 6. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty