Znalostní databáze

 

>

Jak se počítají průměry tříd na formuláři Výpis hodnocení ve třídě a na formuláři Prospěch tříd škol?


Na formuláři Hodnocení ve třídě (menu Hodnocení - Výpis výsledků) se zobrazují potvrzené i nepotvrzené známky.
Naproti tomu formulář Prospěch tříd školy (menu Hodnocení - Ředitelské výpisy) ukazuje pouze potvrzené uzávěrky (učitele/třídního učitele).


Last Updated: 6. 3. 2012 ~ redakce

Kontakty