Znalostní databáze

 

>

Jak oznámit žákům/studentům, že budou psát např. příští týden test?


Učitel klikne pravým tlačítkem v kalendáři na danou vyučovací hodinu a vybere položku Nové skupinové hodnocení, resp. Nové individuální hodnocení. Zde vyplní druh hodnocení, téma testu a datum. Poté vše uloží a vrátí se na kalendář. Přepne se na den, ve kterém hodnocení naplánoval, a v dané vyučovací hodině se objeví šedé "Z". Toto "Z" se objeví i žákům/studentům v jejich systému Škola OnLine.


Last Updated: 1. 3. 2013 ~ Lucie Štruncová

Kontakty