Znalostní databáze

 

>

Tato rozsáhlá sekce Vám poradí při evidenci rozvrhu, jeho změnách, jak převádět úvazky na jiné učitele, evidovat zájmové útvary, školní akce, nečekané změny v rozvrhu a mnoho dalšího. Syndicate CategoryKontakty